سرور مجازی گیم حرفه ای ایران

همراه با آنتی دیداس و فایروال قدرتمند مدگیمز

IRC 2GB 0 موجود است

1 هسته پردازنده
2 گیگ رم
30 گیگ هارد SSD

IRC 3GB 0 موجود است

2 هسته پردازنده
3 گیگ رم
40 گیگ هارد SSD

IRC 4GB 0 موجود است

2 هسته پردازنده
4 گیگ رم
50 گیگ هارد SSD

IRC 5GB

3 هسته پردازنده
5 گیگ رم
60 گیگ هارد SSD

IRC 6GB

3 هسته پردازنده
6 گیگ رم
70 گیگ هارد SSD

IRC 8GB

4 هسته پردازنده
8 گیگ رم
80 گیگ هارد SSD

IRC 12GB

5 هسته پردازنده
12 گیگ رم
80 گیگ هارد SSD

IRC 16GB

6 هسته پردازنده
16 گیگ رم
80 گیگ هارد SSD

IRC 24GB

7 هسته پردازنده
24 گیگ رم
80 گیگ هارد SSD

IRC 32GB

8 هسته پردازنده
32 گیگ رم
80 گیگ هارد SSD