هاست لینوکس حرفه ای ایران

همراه با آنتی دیداس و فایروال قدرتمند مدگیمز

CP1 100MB

100 مگابایت فضای ذخیره سازی
نامحدود ترافیک

CP1 200MB

200 مگابایت فضای ذخیره سازی
نامحدود ترافیک
1 عدد ادان دامنه

CP1 500MB

500 مگابایت فضای ذخیره سازی
نامحدود ترافیک
1 عدد ادان دامنه

CP1 1GB

1 گیگابایت فضای ذخیره سازی
نامحدود ترافیک
1 عدد ادان دامنه

CP1 2GB

2 گیگابایت فضای ذخیره سازی
نامحدود ترافیک
1 عدد ادان دامنه

CP1 3GB

3 گیگابایت فضای ذخیره سازی
نامحدود ترافیک
1 عدد ادان دامنه

CP1 4GB

4 گیگابایت فضای ذخیره سازی
نامحدود ترافیک
1 عدد ادان دامنه

CP1 5GB

5 گیگابایت فضای ذخیره سازی
نامحدود ترافیک
2 عدد ادان دامنه

CP1 10GB

10 گیگابایت فضای ذخیره سازی
نامحدود ترافیک
3 عدد ادان دامنه

CP1 15GB

15 گیگابایت فضای ذخیره سازی
نامحدود ترافیک
4 عدد ادان دامنه

CP1 20GB

20 گیگابایت فضای ذخیره سازی
نامحدود ترافیک
4 عدد ادان دامنه

CP1 25GB

25 گیگابایت فضای ذخیره سازی
نامحدود ترافیک
4 عدد ادان دامنه